Spørsmål og svar om LED

Hva er LED?

LED står for Light Emitting Diod som betyr - diode som gir lys. Lyskilden fungerer ved at det føres strøm i et halvledermateriale som gjør at materialet går inn i en lavere energitilstand og avgir lys. Lysfargen som avgis bestemmes av hvilket materiale som benyttes i dioden.

Hvilken levetid kan forventes?

Levetiden og lysutbyttet er temperaturavhengig. Diodens levetid og lysutbytte påvirkes mest av varme, som igjen påvirkes av faktorer som strømstyrke, varmeavledning og omgivelsestemperatur. Siden LED ikke avgir varme i form av IR stråling, samt at kun 15-25% av energien blir til lys, må varmen ledes bort til nærmeste armaturdel som siden nedkjøles. Økt varme påvirker hva en LED kan yte både på kort og lang sikt. Kortsiktig ved fargeforandring og forminsket lysutbytte. Langsiktig ved raskere lysbortfall og dermed kortere levetid. Levetiden for hvite LED til belysningsformål måles normalt så lenge lysbortfallet er mindre enn 30%. Levetiden for LED til bruk for markerings- eller ledelys måles så lenge lysbortfallet er mindre enn 50%. De fleste av dagens LED kommer antagelig til å lyse (gløde)helt opp til 100.000 timer, men elektronikken vil sannsynligvis ikke leve så lenge.

Prinsippskisse av seriekobling

Når må LED seriekobles?

Når LED er strømstyrt (konstantstrøm). Der det er merket at LED skal seriekobles, må dette gjøres for å sikre riktig strømmengde til LED-chipen. Driveren sørger for konstant Ampere (350mA / 700mA) og justerer Volt i henhold til motstand i kretsen. Følg monteringsanvisning og påse at strøm ikke tilkobles driver før monteringen er fullført. LED-drivere er laget for selv å justere spenningen ut til LED´en slik at den ønskede strømstyrken opprettholdes, det være seg om LED´en er 1m eller 150m fra driveren.

Når må LED parallellkobles?

Når LED er spenningsstyrt (konstantspenning / likespenning / 8V/12V/24V DC ). En parallelltilkobling vil gi konstant spenning (Volt) og variabel strøm (Ampere) til lampene som er tilkoblet.

Prinsippskisse av paralellkobling

Hvilken spenning trenger en LED?

Det er ikke noe nøyaktig svar på dette spørsmålet, bortsett fra at det er et sted mellom 2 og 4 volt. Hver LED trenger ulik spenning, men lik strøm for å virke optimalt.

Hva er fordelene med LED?

Lang levetid, tåler støt og vibrasjoner. Har ingen glødetråd og tåler godt mekanisk påvirkning, for eksempel garasjeport, perfekt for biler, båter, tog osv. Ingen IR eller UV stråling. Kaldstartes direkte uten oppvarmingstid. Inneholder ikke kvikksølv og har et lavt energiforbruk, ikke minst blir det mindre avfall. LED er enkle å dimme - fra 0 til 100%, men merk at dette avhenger av type driver. Fargestyring er teknisk ukomplisert ved RGB blanding.

Hvor høy er utgangsspenningen fra konstantsrømdriveren?

Den avhenger av hvor mange LED som er koblet til driveren. Desto flere LED, jo høyere er utgangsspenningen.

Kan man benytte LED i baderom og svømmebasseng?

Ja, forutsatt at innkapslingen har korrekt IP-grad. Man må også være oppmerksom på spesielle krav som gjelder for slike steder, slik at man velger riktig driver.

Kan LED benyttes i badstue?

Ja, men frarådes. Alt utstyr som installeres i badstuer må kunne tåle temperaturer på 125°C. På samme måte som baderom har badstuer også strenge spenningskrav. Dersom en LED benyttes under høy omgivelsestemperatur, vil levetiden bli betydelig redusert. Den riktige måten å belyse en badstue på, er ved å benytte en lyskilde (gjerne LED) plassert utenfor badstuen og lede lyset inn i badstue ved hjelp av fiberoptiske kabler. Dette sikerer lang levetid på lyskilden.